Ανθεστήρια «2015»

Στα πλαίσια του επίσημου εορτολογίου της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας, οι Ρόδιοι Εθνικοί εόρτασαν τα «Ανθεστήρια» την Ημέρα Ηλίου (Κυριακή) 15 Φεβρουαρίου, ώρα 11.00, στο βωμό του Πανός, Σπηλαιώδες Ιερό, πάρκο Ροδινίου, Ρόδο

Ανθεστήρια

Ανθεστήρια

Ανθεστήρια

Ανθεστήρια

Ανθεστήρια

Ανθεστήρια