Ανώνυμου Ύμνοι

ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΤΥΧΗ

Πο?λύχροε ποικιλόμορφε πταν?ό?[πους θεά] 
θνατοίς συνομέστιε, παγκρατές Τύχα, 
πώς χρή τεάν ισχύν τε δείξαι καί φ[ύσιν]; 
τά μέν υψιφαή καί σέμν' εις τεόν όμ[μα .. 
υπήρικας κατά γάν νέφος αμφιθηκαμέν[α σκότιον], 
τά δέ φαύλα καί ταπεινά πολλάκις πτερο[ί]ς 
εις ύψο?ς? εξ?άειρας, ώ δαίμον, μέγα. 
Πότερόν σε κλήζωμεν Κλωθώ κελαιν[άν,] 
ή τάν ταχύποτμον 'Ανάγκαν, 
ή τάν ταχύν άγγελον '~Ιριν αθανάτων; 
πάντων γάρ αρχάν καί τέλος πάντων έχεις.

ΥΜΝΟΣ ΣΤΟΝ ΑΣΚΛΗΠΙΟ

Ζήνα πάλαι φθίμενον πάϊν άμβροτον 'Απόλλωνος 
κικλήσκω λοιβαίσι μολείν επίκουρον εμαίσιν: 
ός ποτε καί νεκύων αμενηνών μυρία φύλα 
Ταρτάρου ευρώεντος αεικ<λ>αύστοισι μελάθροις 
δύσνοστον πλώοντα ρόον κέλαδόν τ' <α>διαύλου 
<Κωκυτού>, πάντεσσιν ίσον τέλος ανδράσι θνητοίς, 
λίμνη πάρ γοόωντα καί άλλιτα κωκύοντα 
αυτός αμειδήτης ερ<ρ>ύσαο Φερσεφον<ε>ίης: 
είτ' εφέπεις Τρίκκης ιερής έδος είτ' ερατεινήν 
Πέργαμον είτ' επί τοίσιν 'Ιαονίαν 'Επίδαυρον, 
δεύρο μάκαρ, καλέει σε μάγων <πρόμος> ώδε <παρείναι>. 

 

 


ΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ύ]μνον Δ?ή?μη[τρ]ος πολυωνύμου άρχ?ο?μαι ιστ.[ ¦ 
]κ?λαπ?ακούς?α?τ?ε, δεύτε, μέ?λ?ισσαι 
καί τόν εν αθανάτοις<ι> θεοίς μέσατόμ¦ ποτ' έθεντο 
κλήρον, τίς τίνα χώρον α?ν?άξ?ει: 
πρώτωι δ' ήλθε λαχείν πόντον βαθύν αλ¦μυροδίνη 
χερσί τρίαιναν έχοντα Ποσειδάν?. 
Ζεύ<ς> δ' έλαχεν Κρονίδης μέγαν ουρα?νόν ας¦τερόεντα 
αενίαν ίν' έχη βασιλείαν. 
'Αγεσίλας δ' έλαχεν τόν Τα[ρταρο....]¦ρ?.ν? έ?πεσθαι 
καί? πάσιν μακάρεσσι λ?....[ 
κα?ί? τό?τ' από κλήρων μέ?ν αφίκετο δ?...¦[......].τοστε........[